• 0238.3.618.320

    0966 421 414

    Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

    vanphongbvl@gmail.com

    phongqlclvctxhbvlna@gmail.com

TỔ CHỨC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Ngày 27/3/2018

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015 -2020

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC DANH

1

Đậu Minh Quang

01/9/1966

Bí thư Đảng bộ

2

Trần Thanh Vinh

14/8/1959

Phó Bí thư

3

Thái Đình Lâm

20/9/1970

UVBCH

4

Nguyễn Xuân Thức

02/01/1965

UVBCH

5

Đặng Anh Tuấn

03/10/1976

UVBCH

6

Nguyễn Thị Hà

14/3/1965

UVBCH

7

Nguyễn Cao Cường

13/3/1984

UVBCH


13 CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ

 

TT

CHI BỘ ĐẢNG

BÍ THƯ CHI BỘ

SỐ LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

GHI CHÚ

1

   Chi bộ KHTH & Điều dưỡng

Thái Đình Lâm

05

 

2

   Chi bộ TC &HCQT& KSNK

Lê Phúc Linh

10

 

3

   Chi bộ TC KT 

Nguyễn Thị Bích Hằng

08

 

4

   Chi bộ khoa dược

Nguyễn Văn Tuấn

07

 

5

   Chi bộ cận lâm sàng

Nguyễn Thị Hà

05

 

6

   Chi bộ khoa HSCC- CĐ

Nguyễn Hữu Toàn

08

 

7

   Chi bộ khoa khám bệnh

Trần Thị Hiệp

09

 

8

   Chi bộ khoa nội 1

Trần Văn Dần

08

 

9

   Chi bộ khoa nội 2

Đặng Anh Tuấn

10

 

10

   Chi bộ khoa nội 3

Lương Văn Phùng

09

 

11

   Chi bộ khoa Nội 4

Trịnh Đức Minh

04

 

12

   Chi bộ khoa Nội 5

Nguyễn Hồng Hải

05

 

13

   Chi bộ khoa Nhi

Nguyễn Xuân Thức

04

 

    14

  Chi bộ Phòng CĐTĐT & QLCL - CTXH                Phạm Văn Huy             06  

 

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017 -2022

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC DANH

1

Đặng Anh Tuấn

1976

Chủ tịch CĐCS

2

Nguyễn Văn Tuấn

1970

Phó Chủ tịch CĐCS

3

Nguyễn Thị Bích Hằng

1975

UV BCH CĐCS

4

Nguyễn Văn Thơm

1975

UV BCH - Chủ nhiệm UBKT

5

Đậu Thị Hải

1976

UV BCH - Trưởng ban nữ công

6

Thái Viết Chân

1982

UV BCH CĐCS

7

Bành Thị Nga

1984

UV BCH CĐCS

16 TỔ CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC  

TT

TỔ CÔNG ĐOÀN

TỔ TRƯỞNG

NĂM SINH

1

Phòng TCKT

Nguyễn Thị Lý

1966

2

HCQT-TCCB

Đậu Trung Thành

1987

3

Phòng KHTH - ĐD

Trần Thị Thùy Dung

1990

4

Phòng CĐT - ĐT

Trần Thị Luyến

1989

5

Khoa Dược

Vũ Thị Thanh Nga

1984

6

Khoa CĐHA

Lê Thị Vân

1991

7

Khoa KSNK

Nguyễn Thị Cương

1982

8

Khoa Xét Nghiệm

Bùi Thị Yến

1991

9

Khoa Khám bệnh

Đặng Thị Thu Trang

1987

10

Khoa HSCC - CĐ

Phan Văn Thái

1978

11

Khoa Nhi

Lê Thị Quỳnh Anh

1989

12

Khoa Nội 1

Cao Thị Huệ

1984

13

Khoa nội 2

Nguyễn Thị Thu Hiền

1983

14

khoa Nội 3

Nguyễn Thị Yến

1985

15

Khoa Nội 4

Cao Thị Hà

1984

16

Khoa Nội 5

Hoàng Văn Cường

1984

17

Phòng QLCL - CTXH & DD TC Nguyễn Thị Linh 1992