• 0238.3.618.320

    0966 421 414

    Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

    vanphongbvl@gmail.com

    phongqlclvctxhbvlna@gmail.com

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

Ngày 16/12/2018

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

Sáng ngày 15/12/2018  Bệnh viện Phổi Nghệ An, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có các đ/c trong BCH Đảng bộ và toàn thể đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc Bệnh viện.

Đ/c Trần Thanh Vinh Phó Bí thư Đảng bộ - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

trình bày báo cáo tại hội nghị

 

Thay mặt cho Đảng bộ Bệnh viện, đồng chí Trần Thanh Vinh Phó Bí thư Đảng bộ - Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, trình bày báo cáo tại hội nghị về kết quả lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng đảng năm 2018:

- Công tác chính trị tư tưởng:  Chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng; 128 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 43 năm ngày giải phóng Miền Nam.

- Công tác tổ chức xây dựng Đảng: Đảng ủy quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cho cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động.  Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

-  Công tác kiểm tra, giám sát:  Xây dựng kế hoạch, thực hiện quy định giám sát trong Đảng.  Lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong đơn vị.

-  Công tác dân vận:  Chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 về thực hiện Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2018-2020.

 

Hình ảnh Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

 

Đồng chí Đậu Minh Quang - BS CKII – Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Bệnh viện

 kết luận tại hội nghị.

 Năm 2018 là năm thực sự khó khăn, nhưng  tập thể Đảng ủy đã  bám sát nội dung chương trình kế hoạch đề ra từ đầu năm, cùng với sự nỗ lực của cán bộ đảng viên, kết quả các chỉ tiêu chuyên môn đều đạt và vượt so với kế hoạch năm; Công tác kiểm tra giám sát hoạt động phòng chống Lao, đào tạo tập huấn, truyền thông; Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, Đảng ủy lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãnh phí, giám sát thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị. Nhiệm vụ năm 2019, Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu chuyên môn, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, tiếp tục triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đảng bộ 2015-2020.

 Kết thúc Hội nghị, cán bộ đảng viên trong toàn Bệnh viện tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, Đảng viên, viên chức và người lao động. Bệnh viện Phổi Nghệ An thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và năm 2019

TỔ TRUYỀN THÔNG – PHÒNG QLCL & CTXH

                                                                                                                      ĐỨC DŨNG