• 0238.3.618.320

    0966 421 414

    Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

    vanphongbvl@gmail.com

    phongqlclvctxhbvlna@gmail.com

18/2/2019

Thông báo mời họp mặt nhân ngày truyền thống ngành y 27/2

04/1/2019

Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động

14/12/2018

Thông báo đổi tên và con dấu Bệnh viện

06/12/2018

Thông báo V/v đổi tên Bệnh viện

19/7/2018

Thư mời thầu gói thầu xây dựng nhà ăn Bệnh viện

11/7/2018

Thông báo về việc đấu thầu xây dựng nhà ăn Bệnh viện

10/7/2018

Tuyển dụng Bác sỹ

24/4/2018

Thông báo v/v tuyển dụng viên chức năm 2018

09/1/2017

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An tuyển dụng cán bộ năm 2017